پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد پیاده سازی درخت تصمیم به منظور طبقه بندی خطا در ترانسفورماتور

تکه هایی از این پایان نامه : واکاوی خطا مقدمه هدف از این فصل، شبیه­سازی تست­های مختلف پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور و مطالعه خطا­های مختلف داخلی ترانسفورماتور و اندازه و نحوه تاثیر آن­ها بر پاسخ فرکانسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق درباره اثر عیوب بر نحوه تغییر پاسخ فرکانسی

تکه هایی از این پایان نامه :      تحلیل مداری مدل متمرکز به مقصود تحلیل مداری مدل مزبور از قوانین حاکم بر مدار­های الکتریکی بهره گیری خواهد گردید. با در نظر داشتن مرجع [55]از روش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه رشته برق با موضوع:پاسخ فرکانسی

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه :   آرایش­های مختلف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه رشته برق مدلسازی ترانسفورماتور

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور   تکه هایی از این پایان نامه :   تحلیل جاروب ادامه مطلب…

By 92, ago