تکه هایی از این پایان نامه :

مروری بر منابع

برای پیش­بینی مصرف برق روش­های مختلفی توسط محققین بکار گرفته شده می باشد و بدلیل تأثیر مهم این پیش­بینی در محاسبات اقتصادی، از سال­ها پیش مورد توجه دانشگاهیان و محققان صنعتی قرار گرفته می باشد. خطاهای پیش­بینی بزرگ ممکن می باشد منجر به ریسک بیش از اندازه سیستم گردد که این موضوع می­تواند جریمه­های اقتصادی ناخواسته­ای را در پی داشته باشد. مقادیر پیش­بینی بالاتر منجر به تولید برق بیشتر از نیاز می­گردد و در صورتیکه مقادیر پیش­بینی کمتر از حد مورد نیاز باشد به ناتوانی در تامین برق منجر می­گردد. در هر دوصورت نسبت به حالت تعادل هزینه عملیاتی بالاتری ایجاد می­گردد [1]. پیش­بینی اندازه مصرف روزهای آینده، کاربرد اساسی در عملیات زمان­بندی ورود و خروج نیروگاه­ها از مدار و برنامه ریزی سیستم قدرت الکتریکی دارد [3]. در اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه پیش­بینی مصرف برق، وضعیت دسته­بندی داده­ها بدون ارائه علت های کافی از پیش تعیین شده که بهره گیری از این نوع دسته­بندی می­تواند منجر به ایجاد خطای پیش­بینی گردد [74] و [75].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word