تکه هایی از این پایان نامه :

فرمولاسیون مشارکت واحدها باقیود امنیتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید باد و بار

در این بخش با بهره گیری از ساختار معرفی شده در فصل3 و بهره گیری از نتایج بدست آمده در آن فصل، عدم قطعیت در بار پیش بینی شده لحاظ می­گردد. در ادامه به روابط و قیودی که نسبت به فصل3 تغییر می­کنند تصریح شده می باشد. تابع هدف مورد بهره گیری در برنامه ریزی خطی در این فصل ارتباط (4-1) می­باشد. در این ارتباط،  بیانگر ثابت بودن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها از نتیجه قسمت قبل می­باشد. بدین­ترتیب هزینه روشن و خاموش بودن واحدها ثابت می­شوند و از تابع هدف بیرون می­آیند. بخش­های دیگر تابع هدف در فصل3 تبیین داده شده می باشد. در این ارتباط بار نیز به صورت سناریویی نوشته می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word